Untitled Document

Aktuális:

2017.12.27. Cégkapu regisztráció


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/Tullius/zsitekugyved/magyar/aktualis.php on line 403

TŐKÉT NEM EMELT TÁRSASÁGOK FIGYELEM!

Sürgős intézkedés szükséges! Ennek elmulasztása 100 000,-Ft-tól 10 millió forintig terjedő bírságot vonhat maga után, ami az ügyvezetőre is kiszabható!

részletek »


2016.04.26. Ingatlan kérdések 5.

Az előző alkalommal az ingatlan adásvételi szerződéskötéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról és az adásvételi szerződés tartalmi elemeiről írtam.

Most, az Ingatlan kérdések 5. részben a vételár kifizetéséről és az ingatlan átadása-átvétele körüli tenni és tudnivalókról olvashat, ha az alábbi linkre kattint. :-)

részletek »


2016.04.19. Ingatlan kérdések 4.

Akár veszünk, akár eladunk ingatlant, akár igénybe vettünk ingatlanközvetítőt, akár nem, eljön a pillanat, amikor az adásvételi szerződést meg kell kötnünk. Az ingatlan adásvételi szerződést ügyvéd készíti, az ügyvédi ellenjegyzési kötelezettség törvényi előírás, de ettől függetlenül nem árt tisztában lennünk az ingatlan adásvételi szerződések legfontosabb tartalmi elemeivel.

Most, az Ingatlan kérdések 4. részben az az adásvételi szerződésről olvashat (1. rész), ha az alábbi linkre kattint. :-)

részletek »


2016.04.12. Ingatlan kérdések 3.

Először is szeretném eloszlatni azt az egyes szakmákkal kapcsolatos misztifikációt, mely szerint mondjuk az orvos vagy az ügyvéd valami különleges foglalkozás, hivatás. Az én álláspontom szerint ezek ugyanolyan szakmák, mint a kőműves vagy éppen a könyvelő, lehet jól csinálni, lehet rosszul csinálni, vannak kiváló mesteremberek és persze vannak zseniális ügyvédek is.

Ugyanakkor ez a zsenialitás szerintem nem mindig esik egybe azzal, amit az emberek általában sztárügyvédnek neveznek. Nem biztos, hogy az a szakmai tudás csúcsa, aki a legtöbbet szerepel a TV-ében. Minden tiszteletem a nyilvánosságot szerető és vállaló ügyvédeké, és távol áll tőlem, hogy vitassam tudásukat és felkészültségüket, de ha az a kérdés, hogy kit bíznék meg egy jogi ügyem vitelével nem biztos, hogy egy, a médiában gyakran szereplő ügyvédet választanék.

Most, az Ingatlan kérdések 3. részben az ügyvéd választásról olvashat, ha az alábbi linkre kattint. :-)

részletek »


2016.04.04. Ingatlan kérdések 2.

Amerikában élő barátom sokszor mesélte, hogy gyakori költözései során mindig ingatlan közvetítőt, scout-ot vett igénybe, és mindig nagy segítségére volt ez a szolgáltatás, hiszen az új helyen gyorsan talált az igényeinek megfelelő lakást.

Amerikában ez a foglalkozás elismert és jól jövedelmező vállalkozás. Gyakran látunk filmekben is ingatlanközvetítőket dolgozni, lakásokat megmutatni. Ugyanakkor Magyarországon a szakma elismertsége és megítélése nem feltétlenül pozitív. Ennek valószínűleg az az egyik oka, hogy ha valaki még kifejezetten a "közvetítők ne hívjanak" szöveggel küldi is ki hirdetését, biztos lehet benne, hogy nevetséges magyarázatokkal, de az ügyfélszerzés reményében ingatlanközvetítő irodák is hívni fogják és ajánlják szolgáltatásukat. Ez az agresszív piacszerzési módszer sokakban kelt ellenszenvet, és valószínűleg nem is alaptalanul.

Most, az Ingatlan kérdések 2. részben az ingatlanközvetítői szerződésről olvashat, ha az alábbi linkre kattint. :-)

részletek »


2016.03.29. Ingatlan kérdések 1.

MEGHATALMAZÁS

Az ingatlan eladás alapfeltétele, hogy az ingatlannak jogszerű tulajdonosai legyünk vagy az eladásra megfelelő meghatalmazással rendelkezzünk. (Természetesen a meghatalmazással kapcsolatos tudnivalók azokra is vonatkoznak, akik megbízás alapján más részére vesznek meg egy ingatlant.) Fontos tudni, hogy ezt a meghatalmazást közjegyzői vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglaltatnunk, és az ellenjegyzést nem végezheti az az ügyvéd, aki magát a szerződést ellenjegyzi.

Ha külföldi vagy külföldön tartózkodó érdekelt ad akár eladásra akár vételre meghatalmazást, alapesetben ezt a meghatalmazást a külföldön működő magyar külképviseleten felülhitelesíteni kell. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazónak személyesen kell felkeresnie a magyar követséget, konzulátust, a hitelesítésre felhatalmazott konzult és ott díjfizetés ellenében igazolják a személyazonosságát és a meghatalmazás jogszerűségét.

TULAJDONI LAP MÁSOLAT

A tulajdonosi minőség igazolására a tulajdoni lap másolat szolgál. Azért másolat mert az eredeti, nyilvántartó lap mindig a Földhivatalnál marad, így akár papíralapon akár elektronikusan váltunk ki erről másolatot, az másolat marad. A tulajdoni lapnak is számos formája van, a másolat, amely minden – akár a már törölt – adatot is tartalmaz, és a kivonat, amely csak a hatályos, élő adatokról ad tájékoztatást.

Ha valamilyen eljárás hiteles tulajdon lap másolatot kíván, akkor ügyeljünk arra, hogy a Földhivatalban ilyet kérjünk illetve elektronikusan is ilyet töltsünk le. A hiteles tulajdoni lap díja magasabb, mint a nem hitelesé, de az ügyvédi kamarák megengedik, hogy az eljáró ügyvéd az olcsóbb, nem hiteles tulajdoni lap másolat felhasználásával készítse el a szerződést.

Megjegyzem, hogy csak a köznapi érthetőség érdekében használom a Földhivatal kifejezést, a korábbi Földhivatalok ugyanis jelenleg – a feladatok Járási Hivatalokhoz kerülése folytán – már általában egy Kormányhivatal osztályaként működnek.

Tulajdoni lapot illetve térképmásolatot egyébként az ügyfélkapus jogosultsággal rendelkezők, korlátozott számban, hiteles illetve nem hiteles formában letölthetnek az internetről.

A Földhivataloknál kiváltható papíralapú hiteles tulajdoni lapok díja jelenleg 6250,-Ft, az elektronikus lekérés esetén a díj 3600,-Ft, illetve a nem hiteles 1000,-Ft.

A tulajdoni lap közhitelesen igazolja a benne szereplő adatokat ezért fontos, hogy kiváltása lehetőleg az adásvétel napján történjen, függetlenül attól, hogy a hivatalok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot is elfogadnak. Elemi érdekünk ez, hiszen ha huzamosabb idő telik el a kiváltás és szerződés megkötése között, akkor esetleg nem szerzünk tudomást arról, hogy a tulajdoni lapra időközben terhek pl. jelzálogjog, végrehajtási jog stb. került, és így tehermentes ingatlan helyett egy problémás ingatlant veszünk, és adott esetben futhatunk a pénzünk után.

Ugyanezen okból fontos, hogy az adásvételi szerződés az aláírást követően mielőbb benyújtásra kerüljön a Földhivatalba, mert csak ekkor kerül rá – 24 órán belül - a széljegy, azaz annak feltüntetése, hogy az ingatlant már eladták. Széljegy természetesen más eseményeket, tényeket is jelezhet – pl: hogy egy hitelező terhelni kívánja az ingatlant -, ez lényegében egy jelzés tehát a tulajdoni lapon mindaddig, míg az esemény, tény a tulajdoni lapra ténylegesen bejegyzésre, feljegyzésre nem kerül. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak az adatokat, de a függő széljegyeket is megnézzük, vagy ellenőriztessük a vásárlást megelőzően.

Hogyan is kell a tulajdoni lap másolatot „olvasni”, megérteni?

A tulajdoni lap másolat három, római számmal jelzett részből áll.

A fejrészben találjuk, hogy a lap hiteles vagy nem, az illetékes Földhivatal megnevezését, címét, a kiváltás dátumát illetve az ingatlan helyét, helyrajzi számát, és címét és, hogy belterületi vagy külterületi-e az ingatlan.

Az I. rész az ingatlan adatait tartalmazza pl. a terület mértékét. Ami fontos az a minősítés, besorolás azaz, hogy lakásról vagy más pl. mezőgazdasági ingatlanról van-e szó? Ennek különösen az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó kedvezményeknél van jelentősége, hiszen a lakástámogatások csak lakás minősítésű ingatlanokra adhatók, nem kaphat támogatást pl. az üdülő vagy a zártkert.

A tulajdoni lap II. része a tulajdonosok adatait, tulajdoni hányaduk arányát tünteti fel. Ahogy már említettem, a tulajdoni lap másolat a korábbi, törölt adatokat is tartalmazza, és ez zavart szokott okozni, figyeljünk tehát arra, hogy az elektronikusan kiváltott lapok sorszáma melletti kis pipa, áthúzás azt jelenti, hogy a vonatkozó adatot már törölték, erre egyébként a szövegrészben található „Törlő határozat…” szövegrész is utal.

A III. rész az u.n. teherlap. Itt jegyzik fel az ingatlan terheit, pl. a banki hitelek biztosítékául szolgáló jelzálogjogot, az elidegenítési és terhelés tilalmat, a haszonélvezeti jogot, az egyes közmű szolgáltatókat illető vezetékjogokat stb. Érdemes ezt a részt is nagyon alaposan ellenőrizni, mert e jogok nem mindegyike akadályozza meg az adásvételt, de ilyenkor az új tulajdonos adott esetben felel a terhek kiegyenlítéséért, tehát átvállalja az előző tulajdonos terheit!

A következő héten arra keressük a választ, hogy szükséges-e ingatlan eladási, vásárlási ügyeinkben ingatlanközvetítőre illetve ügyvédre költenünk?

Budapest, 2016. március 29.

Tisztelettel:

dr. Zsitek István ügyvédKapcsolatfelvétel, üzenet: 

Tisztelt Érdeklődő!

Írja meg milyen tárgyban szeretne konzultálni és kérjen időpontot! Jelentkezését várom!

↑↑

CIMKEFELHŐ:

budapest, V, kerület, cégjog, szerződés, ingatlanjog, családjog, Követelés, Öröklés, Eltartás, Végrendelet, tagi hitel,

ügyvédi, iroda, ingatlan, per, Adásvétel, Ajándékozás, Bérlet, végelszámolás, apport,

ügyvéd, jog, cég, Bt, Kft, Rt, alapítás, Kft, tőkeemelés, bontóper, feltokesites, 3 000 000, három millió, törzstőke,

reszponzív webdesign: De-DeSign Bt. +36-20-481-1785, ugyfelszolgalat@szeretettelajanlom.hu