Untitled Document

Aktuális:

2017.12.27. Cégkapu regisztráció


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/Tullius/zsitekugyved/magyar/aktualis.php on line 403

TŐKÉT NEM EMELT TÁRSASÁGOK FIGYELEM!

Sürgős intézkedés szükséges! Ennek elmulasztása 100 000,-Ft-tól 10 millió forintig terjedő bírságot vonhat maga után, ami az ügyvezetőre is kiszabható!

részletek »


2016.04.26. Ingatlan kérdések 5.

Az előző alkalommal az ingatlan adásvételi szerződéskötéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról és az adásvételi szerződés tartalmi elemeiről írtam.

Most, az Ingatlan kérdések 5. részben a vételár kifizetéséről és az ingatlan átadása-átvétele körüli tenni és tudnivalókról olvashat, ha az alábbi linkre kattint. :-)

részletek »


2016.04.19. Ingatlan kérdések 4.

Akár veszünk, akár eladunk ingatlant, akár igénybe vettünk ingatlanközvetítőt, akár nem, eljön a pillanat, amikor az adásvételi szerződést meg kell kötnünk. Az ingatlan adásvételi szerződést ügyvéd készíti, az ügyvédi ellenjegyzési kötelezettség törvényi előírás, de ettől függetlenül nem árt tisztában lennünk az ingatlan adásvételi szerződések legfontosabb tartalmi elemeivel.

Most, az Ingatlan kérdések 4. részben az az adásvételi szerződésről olvashat (1. rész), ha az alábbi linkre kattint. :-)

részletek »


2016.04.12. Ingatlan kérdések 3.

Először is szeretném eloszlatni azt az egyes szakmákkal kapcsolatos misztifikációt, mely szerint mondjuk az orvos vagy az ügyvéd valami különleges foglalkozás, hivatás. Az én álláspontom szerint ezek ugyanolyan szakmák, mint a kőműves vagy éppen a könyvelő, lehet jól csinálni, lehet rosszul csinálni, vannak kiváló mesteremberek és persze vannak zseniális ügyvédek is.

Ugyanakkor ez a zsenialitás szerintem nem mindig esik egybe azzal, amit az emberek általában sztárügyvédnek neveznek. Nem biztos, hogy az a szakmai tudás csúcsa, aki a legtöbbet szerepel a TV-ében. Minden tiszteletem a nyilvánosságot szerető és vállaló ügyvédeké, és távol áll tőlem, hogy vitassam tudásukat és felkészültségüket, de ha az a kérdés, hogy kit bíznék meg egy jogi ügyem vitelével nem biztos, hogy egy, a médiában gyakran szereplő ügyvédet választanék.

Számos olyan - nagyon jó - ügyvédet ismerek, aki nem kedveli a nyilvánosságtól, vagy éppen a szakma etikájával nem tartja összeegyeztethetőnek ezt a fajta szereplést, és emiatt inkább a háttérben ér el, nem is jelentéktelen sikereket. Természetesen, ha valakinek arra van igénye és pénze, hogy "sztárügyvédet" fogadjon, ez az ő magánügye.

Amit alapszabályként mindig szem előtt kell tartanunk, hogy az ügyvédi megbízás szabad megállapodás tárgya. Nincs semmiféle olyan jogszabály, kötelező előírás, amely megszabná, hogy egy ügyvédre milyen ügyet, milyen díjazásért, milyen feltételek mellett lehet bízni. Nyilvánvaló, hogy ismeretségi körünkben, interneten, az ügyvédi kamarák honlapjain célszerű az ügyünknek megfelelő, legjobb szakembert megtalálni, hiszen a jogterületek nagyon szerteágazók és egészen biztos, hogy nincs olyan ügyvéd, jogi szakember, aki a jog minden területét kellő mélységgel ismerné. Ez olyan lenne, mintha a körzeti háziorvosunkkal próbálnánk megoperáltatni, mondjuk a szemünket. Nyilvánvaló, hogy egy teljesen más szakterület értő tudora, nem feltétlenül vállalná a sebészkés kézbe vételét. Ugyanígy célszerű a választott, vagy az ügyünkben megfelelő büntető vagy polgári jogi szakterület értő művelőjét megkeresnünk. Ha szétnézünk az interneten, biztos találunk valakit, aki az adott szakterületen publikál, a bennünket érintő ügyfajtára szakosodott.

Nagyon sokat elárulhat az első ügyvédi találkozás, konzultáció egy kis odafigyeléssel elég sokat megtudhatunk arról, hogy az ügyvéd az adott ügyfajtát mennyire ismeri és benyomásaink és a kapott információk alapján dönthetünk az ügyvéd megbízásáról.

Ügyeljünk azonban arra, hogy már az első konzultáció, megbeszélés is díjköteles lehet, tehát a kapcsolatfelvételkor, az első telefonon történt jelentkezésünkkor mindenképpen tisztázzuk, hogy az első megbeszélésnek, konzultációnak mi a díja?

Az ügyvédi kapcsolat alapja a bizalom, amelyet a kellő szaktudás követelményén túl a választott ügyvéd emberi tulajdonságai is befolyásolnak. Minden bizonnyal mindenki ez ügyére odafigyelő, a határidőket betartó, pontos és megbízható ügyvédet kíván magának. De ez elválaszthatatlan az ügyvédi díj kérdésétől, amely – magam is gyakran tapasztalom – sokszor témája a közbeszédnek.

Tudni kell, hogy az ügyvéd díjazása is a szabad megállapodás körébe tartozik. Vannak bizonyos üzleti szokások, így például az ingatlanügyekben a közvetített ingatlan értékének 1%-a, peres ügyekben a perérték 5%-a általában az ügyvédi díj, de ezek csak általános szabályok, ha ügyünk fajtája megengedi, kérjünk nyugodtan árajánlatot több ügyvédtől, merjünk nyugodtan alkudni, Ugyanakkor arra is ügyeljünk, hogy nem feltétlenül várhatunk korrekt és jó minőségű munkát attól aki mélyen áron alul, a többi ügyvéd által kapott ajánlat alatt, a legalacsonyabb áron vállalja ügyünk intézését. Nem biztos, hogy a legolcsóbb a legjobb!

Aki nagyon olcsó, annak, nagyon sok ügyet kell vállalnia, és a sok ügy mellett nem biztos, hogy elég ideje és energiája marad a mi ügyünk megfelelő kezelésére, védelmére. Tudomásul kell vennünk, hogy nagyon gyakori a különböző, nem ügyvédek által elhelyezett hirdetések például a cég és ingatlanjog területén, amelyek alacsony, nyomott árakon kínálják a jogi szolgáltatást, bár gyakran hivatkoznak ügyvédi közreműködésre is. Tudni kell, hogy ezek a szolgáltatások csak egy meghatározott alapesetre, például minden probléma nélkül, mintára történő cégalapításra vonatkoznak, mihelyt valódi problémák merülnek fel, általában ezek a megoldások, ezek az ajánlatok már megfelelő megoldást nem adnak, sok tekintetben pedig súrolják, vagy el is érik a zugírászkodás büntetendő tényállását.

Mint minden piacon, a jogi szolgáltatások piacán is érdemes több ajánlatot kérnünk, de ahogy előbb említettem, ne feltétlenül az árat, a díjat válasszuk döntő momentumként. Inkább az adott ügyvéd tevékenységi körét, az általa gyakran vállalt ügyek csoportját vizsgáljuk meg, esetleg kérjünk tőle referenciákat.

Az ügyvédnek az ügy elvállalásakor tényvázlatot kell készítenie, azaz rögzítenie kell, hogy ki milyen ügyben kereste föl, mit is adott elő, mi az adott ügyben az ügyfél kívánsága, az ügyben az ügyfél az ügyvédtől milyen felvilágosításokat kapott. A tényvázlatról, a megbízási szerződésről - amely tartalmazza az ügyvédi díjazását, és az ügyvéd kötelezettségeit is -, mindenképp kapnunk kell egy példányt. Az ügyvédek ezen kívül meghatalmazást is aláíratnak velünk, amely arra szolgál, hogy az ügyvéd a nevünkben való eljárás jogosságát tudja bizonyítani az illetékes hatóságok, bíróságok, vagy más személyek előtt.

A legfontosabb, hogy mindazokat az iratokat, amelyek az ügyvédi irodában készülnek alaposan tanulmányozzuk át, ne olvasatlanul tegyük el, és hogyha valamilyen kifogásunk van, azt minél hamarabb az eljáró ügyvéd felé jelezzük.

Az ügyvédek általában vagy tételes fix díjért vállalnak egy adott ügyet, de nagyon gyakori a különböző óradíjak vagy a két rendszer kombinációjának alkalmazása is. Fix díjnál az ügyvéd kockázata, hogy az adott ügy milyen időtartam alatt, milyen munkabefektetéssel látható el, ugyanakkor az óradíj arányos, a végzett munkával legalábbis idő alapon arányos ellentételezést biztosít. Jelenleg számos óradíjjal találkozunk, ami pár ezer forinttól a csillagos égig terjedhet. Általában Budapesten a megszokott óradíjak valahol az 5 000-25 000,- Ft tartományban mozognak.

Mielőtt túl drágának találnánk az ügyvédi díjakat, hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy, az ügyvédnek ki kell termelnie a maga és vállalkozása fenntartása költségeit, az irodát, a titkárnőt, a technikai, műszaki feltételeket, ugyanúgy adót, járulékokat kell fizetnie mint a többi vállalkozónak, valamint folyamatosan önköltséges képzéseken kell részt vennie, felelősségbiztosításért, és különböző jogi háttér szolgáltatásokért is fizetnie kell és ezek bizony nem jelentéktelen költségek egy ügyvédi iroda esetében.

Hogy a fenntartáshoz szükséges árbevételt biztosítani tudja, nem lehet túl olcsó, vagy legalábbis nem olyan szinten, ahogy ezt egyes ügyfelek kívánják vagy szeretnék. Ahogy mondtam, nem feltétlenül jó, ha a legolcsóbb, a bevételre kiéhezett ügyvédet választjuk.

Az ügy fölvállalását követően, bár alapvetően az ügyvéd feladata az ügy vitele, én azt javasolom, hogy tartsunk élénk kapcsolatot az ügyvédünkkel, érjük el nála, hogy minden lényeges fejleményről tájékoztatást kapjunk. Ha laikusként nem is mindent értünk meg a jogi okfejtésekből, az mindenképpen elemi érdekünk, hogy az ügyünk jogi megítélésének alapjait megértsük, illetve ellenőrizzük azt, hogy ügyünkben az ügyvéd a meghatározott határidőben, a szükséges jogi lépéseket megteszi. Ennek elmulasztása egyébként az ügyvéd részéről a megbízási szerződésünk megszegése.

A magam részéről mindenképpen tanácsolom, hogy olyan ügyvéd, aki az ügyünk kezelésében nem mutat kellő jártasságot és buzgalmat, azzal a szerződést szüntessük meg. Ennek legegyszerűbb módja a szerződés felmondása, mikor is az ügyvéd köteles az iratainkat visszaadni, még akkor is, hogyha vele szemben az ügyvédi díjat esetleg még nem rendeztük.

Utóbbival kapcsolatban azért felhívnám a figyelmet a korrekt magatartásra, a kikötött ügyvédi díj, az ügyvédi munka jogszerű ellenértéke, és hogyha az ügyvédek nem is gyakran perlik be elmaradt ügyvédi munkadíj címén ügyfeleiket, nem biztos, hogy jó, ha mi vagyunk az első precedens ezen a téren. Az ügyvédnek ez a szakmája, van ideje rá, hogy az őt megillető díjat behajtsa, célszerű mindenképpen, még vita esetén, is a díj kérdését az ügyvéddel megbeszélni és vele a díjfizetésről megállapodni. Természetesen a kifizetés fejében az ügyvédi díjszámlát is igényeljük és vegyük át.

Az ügyvédi díj bruttó és nettó is lehet, vannak olyan ügyvédek, akik alanyi mentesség, vagy egyéb okból Áfa mentesen tudják nyújtani szolgáltatásukat, de a legtöbb ügyvéd, illetve az őket tömörítő ügyvédi iroda általában ÁFA körbe tartozik. Ha magunk is ÁFA körbe tartozunk célszerű még a szerződéskötéskor az ügyvédi számla ÁFÁ-s voltára is rákérdeznünk.

Általánosságban tehát elmondható, hogy az ügyvédi megbízás és ügyvédi díj – az ebben a kapcsolatban alapvető bizalmi elemen túl – az üzleti élet más területeihez hasonlóan, általában piaci alapokon nyugszik. Megállapodásunk során higgadtan mérlegeljünk, nézzük meg azt, hogy mit kapunk és mennyit ér meg nekünk az adott jogi szolgáltatás. És ha jó szolgáltatást kap kérem, ne feledkezzen el, hogy ajánlja a bevált ügyvédet másoknak is, hiszen ezzel adja az ügyvéd számára a megérdemelt díjon felül a legtöbbet, az új ügyfeleket.

Budapest, 2016. április 12.

Tisztelettel:

dr. Zsitek István ügyvéd2016.04.04. Ingatlan kérdések 2.

Amerikában élő barátom sokszor mesélte, hogy gyakori költözései során mindig ingatlan közvetítőt, scout-ot vett igénybe, és mindig nagy segítségére volt ez a szolgáltatás, hiszen az új helyen gyorsan talált az igényeinek megfelelő lakást.

Amerikában ez a foglalkozás elismert és jól jövedelmező vállalkozás. Gyakran látunk filmekben is ingatlanközvetítőket dolgozni, lakásokat megmutatni. Ugyanakkor Magyarországon a szakma elismertsége és megítélése nem feltétlenül pozitív. Ennek valószínűleg az az egyik oka, hogy ha valaki még kifejezetten a "közvetítők ne hívjanak" szöveggel küldi is ki hirdetését, biztos lehet benne, hogy nevetséges magyarázatokkal, de az ügyfélszerzés reményében ingatlanközvetítő irodák is hívni fogják és ajánlják szolgáltatásukat. Ez az agresszív piacszerzési módszer sokakban kelt ellenszenvet, és valószínűleg nem is alaptalanul.

Most, az Ingatlan kérdések 2. részben az ingatlanközvetítői szerződésről olvashat, ha az alábbi linkre kattint. :-)

részletek »


2016.03.29. Ingatlan kérdések 1.

1./ CÉGÜGYEK - Számos visszajelzést kaptam, hogy a tőkeemelésen a cég már túl van, rendelkeznek ügyvéddel stb. Célom a hírlevéllel az információ nyújtás, ha van sürgős teendő – mint pl. a tőkeemelés volt – akkor az erre való felhívás. Remélem a más témákról szóló hírlevelek is hasznos információkkal szolgálnak majd azoknak is, akik pl. a tőkeemelésen túl vannak.

Akik még nem, azok számára jelzem hogy, a tőkeemelési kötelezettséget – már csak azon cégekre figyelemmel is, akik ezt teljesítették – nem hiszem, hogy visszavonnák. Ez további hiteltelenséget eredményezne a Kormánnyal szemben, amely intézkedésével sajnos eddig sem erősítette a jog iránti tiszteletet, és a jogbiztonságot. Ezért javasolom, hogy akik még nem tőkésítették fel a cégüket, azok is tervezzék meg, hogy ezt mikor és milyen eszközökkel fogják megoldani.

2./ INGATLAN KÉRDÉSEK 1. - Nem cégek, hanem magánszemélyek részéről merültek fel kérdések az ingatlan eladás és vásárlás témakörében. Ennek megfelelően ez és néhány ezt követő hírlevél elsősorban a lakásingatlan adásvétel kérdéseivel kíván foglalkozni.

Kérem, ha érdekli a téma, esetleg a közeljövőben értékesítene, vagy venne ingatlant kövesse az ingatlan értékesítésről szóló sorozatot itt, az aktuális oldalamon. Azért, hogy ne maradjon le semmilyen hasznos információról kérje felvételét a hírlevél listánkra jobb oldalt az üzenetküldésnél! :-)

Ha konkrét kérdése lenne, kérem, keressen meg. Ha konkrét ingatlan ügyben konzultációra tartana igényt, azt április hónapban kedvezményes ügyvédi díjszabással vállalom Hírlevelem olvasói részére. :-)

Most, az Ingatlan kérdések 1. részben a meghatalmazásról és a tulajdoni lapról olvashat, ha az alábbi linkre kattint. :-)

részletek »


Kapcsolatfelvétel, üzenet: 

Tisztelt Érdeklődő!

Írja meg milyen tárgyban szeretne konzultálni és kérjen időpontot! Jelentkezését várom!

↑↑

CIMKEFELHŐ:

budapest, V, kerület, cégjog, szerződés, ingatlanjog, családjog, Követelés, Öröklés, Eltartás, Végrendelet, tagi hitel,

ügyvédi, iroda, ingatlan, per, Adásvétel, Ajándékozás, Bérlet, végelszámolás, apport,

ügyvéd, jog, cég, Bt, Kft, Rt, alapítás, Kft, tőkeemelés, bontóper, feltokesites, 3 000 000, három millió, törzstőke,

reszponzív webdesign: De-DeSign Bt. +36-20-481-1785, ugyfelszolgalat@szeretettelajanlom.hu