Untitled Document
GDPR segítség dr. Zsitek István ügyvédtől

Adatvédelem, GDPR 2018. május 25-től  

2018. május 25-én hatályba lép a GDPR, az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete, amelyet valamennyi Európában működő olyan vállalkozás köteles betartani, amely személyes adatot kezel.

Hogyan is készüljünk fel, milyen intézkedéseket kell tennünk, hogy 2018 május 25-én megfeleljünk a GDPR előírásoknak?

Amennyiben Ön érdekelt a GDPR felkészülésben és felveszi velem a kapcsolatot, akkor heti 2 alkalommal megküldök Önnek egy összesen 10 (+3) részből álló jogi tájékoztatót, amely segítségére lesz abban, hogy 2018 május 25-e után vállalkozása GDPR kompatibilis legyen.

Emailes bejelentkezés alapján 2018 május 10-e után kiscsoportos konzultációkat biztosítok a GDPR-rel kapcsolatos jogi feladatok teljesítéséhez. Kérem, üzenetben jelezze, ha szeretne résztvenni a konzultáción! Köszönöm.

Jó munkát, sikeres felkészülést kívánok!

dr. Zsitek István ügyvéd

2018-04-23

FIGYELMEZTETÉS! Az itt közreadottak csak a GDPR szabályok jobb megismerését, megértését kívánták elősegíteni, céljuk csak a teendőkre vonatkozó figyelem felkeltés. A közérthetőség érdekében a jogi szabályozás ismertetése nem teljeskörű, a jogi megfogalmazás nem feltétlenül pontos. Emiatt a közzétett tájékoztatók jogi tanácsadásként nem értelmezhetők, az itt leírtakat mindenki a maga felelősségére értelmezi és használja fel, azokért jogi illetve anyagi felelősséget nem vállalok. Tanácsolom, hogy a teendők és a cégre szabott konkrét feladatok kidolgozása, megvalósítása érdekében, szükség esetén megfelelő szakember segítségét vegye igénybe!

GDPR 1/13.

 Tájékoztató 1/13. »»GDPR 2/13.

 Tájékoztató 2/13. »»

 Kiküldőlevél 2/13. »»GDPR 3/13.

 Tájékoztató 3/13. »»

 Kiküldőlevél 3/13. »»GDPR 4/13.

 Tájékoztató 4/13. »»

 Kiküldőlevél 4/13. »»GDPR 5-6/13.

 Tájékoztató 5-6/13. »»

 Kiküldőlevél 5-6/13. »»GDPR 7/13.

 Tájékoztató 7/13. »»

 Kiküldőlevél 7/13. »»GDPR 8/13.

8./ AZ ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSE

A vállalkozások gazdasági céljának eléréséhez mindenkép szükség van ügyfél adatbázis kiépítésére, kezelésére. Az ügyféladatok kezeléséről szabályzatot kell készíteni. A vállalkozások ügyfelei természetes vagy jogi személyek.

Említettük már, hogy a jogi személyek nyilvános adatainak védelmére az adatkezelési szabályok nem terjednek ki, kivéve a vállalkozást képviselő vagy a vállalkozás természetes személy kapcsolattartójának adatait. Ezen adatok kezeléséhez ki lehet kérni az érintettek hozzájárulását, és mindenképp célszerű ha az érintett tudomást szerez arról, hogy egy szerződés kapcsán ő kapcsolattartóként van megjelölve, ugyanakkor a GDPR erre az esetre elismeri a jogos érdek jogalapját is, ha az adatkezelő és az érintettek között megfelelő kapcsolat van, pl az érintett az adatkezelő alkalmazottja vagy ügyfele.

Az ügyfél természetes személyek adatainak kezelési jogalapja szerződéskötés esetén a szerződés teljesítése. Mivel a szerződésekkel kapcsolatban általában bizonylatolási kötelezettség pl számla adás is fennáll, továbbá egyes jogszabályok megőrzési kötelezettséget is előírnak (tb kötelezettségek esetén, távközlési cégeknél hangfelvételek megőrzése stb.) ezért hivatkozni lehet a jogi kötelezettség teljesítése jogalapra is.

Az elévülési időn belül jogos érdek alapján megtarthatók az ügyféladatok, hiszen ezek idő előtti törlése esetén az esetleges jogvitában nem lenne tisztázható a tényállás. Jogos érdek a hálózat biztonságának védelme vagy a csalás elleni védelem is.

A GDPR preambulum (47) szerint a személyes adatok közvetlen üzletszerzés célú kezelése jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősíthető. Ide tartozik a direkt marketing is.

Ugyanakkor a jogos érdekre való hivatkozás alapja csak a megfelelő érdekmérlegelési teszt elvégzése lehet, amelyről az érdekelteket tájékoztatni kell és amely kapcsán az érintettnek biztosítani kell a tiltakozás és ezzel a törlés jogát is! A nyilvántartások vezetése kapcsán előírt kötelezettsége az adatkezelőnek, hogy a tiltakozásokról, a leiratkozásokról is kimutatást vezessen, ez a u.n, „Robinson lista”. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy az ezen a listán szereplők a továbbiakban megkereséseket ne kapjanak.

Ha nem jogszabály írja elő, nem jogszabályszerű a személyazonosító okmányok másolása mert ez szükségtelen adatkezelésnek minősül.

A nyolcadik feladat: Megvizsgálni, hogy a vállalkozás milyen ügyféladatokat kezel, és erről, hogyan tájékoztatja az érintetteket?

Bár a jogos érdek jogalap a direkt marketing területén egyszerűbbé teszi az adatkezelők helyzetét, azt tudni kell, hogy a már létező adatbázisokra a létrehozásuk idején érvényes jogi előírások vonatkoznak, önmagában tehát attól, hogy a GDPR új szabályokat vezet be, a korábbi, jogszerűtlenül létrehozott adatbázisok nem lesznek törvényesek, azokat meg kell semmisíteni vagy használatukat legalizálni kell.

Az ügyféladatok vonatkozásában is vizsgálandó a beléptető rendszerek és a kamerás megfigyelés jogszabályoknak való megfelelősége.

dr. Zsitek István ügyvéd

2018-05-16


 Kiküldőlevél 8/13. »»


GDPR 9-10/13.

 Tájékoztató 9-10/13. »»

 Kiküldőlevél 9-10/13. »»Kapcsolatfelvétel, üzenet: 

Emailes jelentkezését várom!

 

Letölthető GDPR anyagok 

Adatvédelmi és GPDR jogszabályok

GDPR - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete: itt »

Info tv - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény: itt »

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól: itt »

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről: itt »

A GDPR 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásai. Az iránymutatások nem kötelezőek, de segítenek a szabályok megértésében: itt »

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), NAIH Tájékoztatók, közlemények: itt »

NAIH Állásfoglalások: itt »

CIMKEFELHŐ:

budapest, V, kerület, cégjog, szerződés, ingatlanjog, családjog, Követelés, Öröklés, Eltartás, Végrendelet,

ügyvédi, iroda, ingatlan, per, Adásvétel, Ajándékozás, Bérlet,

ügyvéd, jog, cég, Bt, Kft, Rt, alapítás, Kft, tőkeemelés, bontóper,

reszponzív webdesign: De-DeSign Bt. +36-20-481-1785, ugyfelszolgalat@szeretettelajanlom.hu